Licytacje komornicze

Zgodnie z art. 8672 §2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Licytacje z nieruchomości

Sygnatura Data licytacji Opis  
KM 2237/19 14.02.2023

Druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Działka nr. 253/5 o pow. 0,0879 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 126m2 i użytkowej 192,48 m2 wraz z zabudową towarzyszącą położona przy ulicy Kazimierza Stefanowicza 82 w mieście Myszyniec.

Pobierz plik PDF
KM 948/14 21.02.2023

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem ul: Starowiejska 23 w Ostrołęce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 61374 o powierzchni 5262 m2. Nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej - symbol planu MU. Nieruchomość zabudowana jest budyniem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 112m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 39m2. Nieruchomość uzbrojona jest w podstawowe media: sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i gazową. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ul.Jana Kasprowicza oraz ul. Starowiejskiej.

Pobierz plik PDF
KM 694/11 13.03.2023

Druga licytacja nieruchomości gruntowej o nr ew. 79/1 o powierzchni całkowitej 0,3038 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 221,00 m2 i pow. użytkowej 303,77 m2 oraz budowlami w postaci dwóch altanek letnich, drewnianych, grilla ogrodowego murowanego, wiaty na drewno i piwnicy gospodarczej. Na działce znajduje się zbiornik wodny (staw przydomowy).

Pobierz plik PDF