Licytacje komornicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 09.03.1968r. § 90. w sprawie czynności komorników, w licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci komornika, personel sklepu komisowego, w którym odbywa się licytacja, oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Licytacje z nieruchomości

Sygnatura Data licytacji Opis  
Kmp 35/15 25.04.2018

Udział w wysokości 8/48 części nieruchomości stanowiącej działkę rolną o nr ew. 72 o pow. 1,6700ha

Pobierz plik PDF