Licytacje komornicze

Zgodnie z art. 8672 §2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Licytacje z nieruchomości

Sygnatura Data licytacji Opis  
KM 478/22 20.03.2024

Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 287 o powierzchni 0,3200 ha. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej . Nieruchomość położona jest na terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R- grunty orne. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny przeznaczone i wykorzystywane rolniczo, naprzeciwko działki po drugiej stronie drogi znajduje się niewielki kompleks leśny. W niewielkiej odległości od nieruchomości znajdują się tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Pobierz plik PDF