Licytacje komornicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 09.03.1968r. § 90. w sprawie czynności komorników, w licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci komornika, personel sklepu komisowego, w którym odbywa się licytacja, oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Licytacje z nieruchomości

Sygnatura Data licytacji Opis  
KM 995/13 30.06.2016r. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki rolne o nr ew. 272, 273, 572/272, 268/3 oraz działki o nr ew 269/3 zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 67,9 m2, murowanym budynkiem inwentarskim o pow. zabud. 90 m2 oraz drewnianym budynkiem stodoły o pow. zabud. 190 m2. Łączna pow. całej nieruchomości wynosi 7,9400 ha, położonej: Lipianka, 07-440 Goworowo pobierz plik PDF
KM 995/13 30.06.2016r. pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę przeznaczoną pod zabudowę o nr ew. 271 o pow. 0,1500ha, położonej: Lipianka, 07-440 Goworowo pobierz plik PDF
KM 583/13 05.07.2016r. pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 20711 o pow. 373 m2 zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 106 m2 i pow. 20 m2 oraz budynkiem usługowym o pow. użytkowej 42 m2 położonej: 07-400 Ostrołęka, ul.Kościuszki 22, Ostrołęka pobierz plik PDF
KM 694/11 05.07.2016r. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. 79/1 o pow. 0,3038 ha zabudowanej murowanym, podpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 303,79 m2 położonej: 07-400 Ostrołęka, Tobolice 73a pobierz plik PDF